• Vietnam: +84-24- 7734926
  • info@comtec.com.vn

Liên hệ

COMTEC - Communication & Technology Company
Tầng 3, Tòa nhà 21T1, số 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại:
Tel: +84 24 3773 4926 ~ 27
Email:
info@comtec.com.vn