• Vietnam: +84 (0)986966789
  • info@comtec.com.vn


Comtec - Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Comtec


Comtec - Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Comtec

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Comtec - Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Comtec

Loại hình công ty:

Công ty thương mại, Nhà phân phối

Thị trường chính:

Toàn Quốc